Dette er den printervenlige udgave. Klik her for skærmudgaven. | Luk vindue

Nyhedsbreve

 

Herunder finder du samtlige nyhedsbreve, som foreningen har udsendt til sine medlemmer. Brevene downloades som pdf-dokumenter ved klik på linkene.

Nyhedsbrev nr. 3-2018, 18.12.2018
Download ipdf-format

Publiceret: 18.12.2018

Om bevilling fra Medarbejdernes Honorarfond i Novo Gruppen til nyt hygiejneprojekt for skolepiger, tilskud fra udlodningsmidlerne, forestående rejse midtvejs i Civilsamfundspuljeprojektet, anvendelse af rådighedsmidler, jubilæumsfejring ved kommende generalforsamling samt muligheden for skattefradrag for gavebidrag.

Nyhedsbrev nr. 2-2018, 15.09.2018
Download ipdf-format

Publiceret: 15.09.2018

Om fremdriften i det nye projekt støttet af Civilsamfundspuljen, fortsat forsyning af 510 skolepiger med AFRIpads-bind, uddelinger for samlet én milliard shillings, håndtering af persondata samt vigtigheden af kontingentbetaling.

Nyhedsbrev nr. 1-2018, 12.04.2018
Download ipdf-format

Publiceret: 12.04.2018

Om årsstatus for 2017, forestående generalforsamling, beretning fra Uganda-rejse, slutstatus på Civilsamfundspuljeprojektet, opstart af opfølgende projekt, skoleind-samling til børnehjem, hygiejneprojekt, iværksætterikursus, uddannelsesordningens første år, rådighedsmidlers anvendelse samt højere skattefradragsgrænse.

Nyhedsbrev nr. 3-2017, 16.12.2017
Download ipdf-format

Publiceret: 16.12.2017

Om bevillinger fra Medarbejdernes Honorarfond i Novo Gruppen, udlodningsmidlerne og Civilsamfundspuljen, kommende hygiejneprojekt for skolepiger og iværksætterikursus for unge, opdatering og forestående rejse vedr. Civilsamfundspuljeprojektet, anvendelse af rådighedsmidler samt muligheden for fradrag for gavebeløb.

Nyhedsbrev nr. 2-2017, 10.09.2017
Download ipdf-format

Publiceret: 10.09.2017

Om nyt medlem af bestyrelsen, uddannelsespulje og fondsbevilling hertil, kommende medlemsrejse til Uganda, ny omgang AFRIpads-bind til 510 piger, MobilePay til foreningen samt påmindelse om kontingent.

Nyhedsbrev nr. 1-2017, 06.04.2017
Download ipdf-format

Publiceret: 06.04.2017

Om årsstatus for 2016, kommende generalforsamling, invitation til Uganda-rejse, lancering af omfattende uddannelsesordning, rådighedsmidlers anvendelse, udgået Swipp samt højere skattefradragsgrænse.

Nyhedsbrev nr. 3-2016, 14.12.2016
Download ipdf-format

Publiceret: 14.12.2016

Om udviklingen midtvejs i Civilsamfundspuljeprojektet, anvendelse af rådighedsmidler, fradragsmuligheden for gavebeløb samt idéer til julegaver, der gør en helt særlig forskel.

Nyhedsbrev nr. 2-2016, 02.08.2016
Download ipdf-format

Publiceret: 02.08.2016

Om projektrejse til Uganda, tilsyn og opdatering af Civilsamfundspuljeprojektet, menneskerettighedsformidling, ormekur for over 130.000 børn i hageormsprojektet, ny omgang AFRIpads-bind til over 500 piger, anvendelse af rådighedsmidler samt kontingentpåmindelse.

Nyhedsbrev nr. 1-2016, 17.02.2016
Download ipdf-format

Publiceret: 17.02.2016

Om årsstatus for 2015, indkaldelse til generalforsamling, igangsættelse af Civilsamfundspuljeprojektet, velkørende hageormsprojekt, nyt telefon- og Swipp-nummer samt forhøjet skattefradragsgrænse.

Nyhedsbrev nr. 3-2015, 14.12.2015
Download ipdf-format

Publiceret: 14.12.2015

Om bevilling af projektmidler fra Civilsamfundspuljen, reaktion på nedskæringer i statslig udviklingsbistand, anvendelse af rådighedsmidler, bevilling til uddannelse og hageormsprojekt, vellykket konference samt idéer til julegaver, der gør en forskel.

Nyhedsbrev nr. 2-2015, 03.08.2015
Download ipdf-format

Publiceret: 03.08.2015

Om generalforsamling og ny bestyrelsessammensætning, nyt tiltag med erhvervsuddannelser, fortsættelse af AFRIpads-program, graviditetsforebyggelse, mulig iværksættelse af nyt vigtigt sundhedsprojekt, ministerudnævnelse af protektor i Uganda samt dine hjælpemuligheder her og nu.

Nyhedsbrev nr. 1-2015, 04.03.2015
Download ipdf-format

Publiceret: 04.03.2015

Om årsstatus for 2014, generalforsamling, forbedrede sovefaciliteter på børnehjem, to sponsorpiger med studentereksamen, to nye sponsorbørn, behov for flere sponsorer, veloverstået konference for unge samt hævet fradragsgrænse.

Nyhedsbrev nr. 3-2014, 17.12.2014
Download ipdf-format

Publiceret: 17.12.2014

Om julehilsner og sengeønske fra børnehjem, lillebror uden skolesponsor, fortsat skattegodkendelse, anvendelse af rådighedsmidler samt idéer til julegaver, der gør en forskel.

Nyhedsbrev nr. 2-2014, 09.09.2014
Download ipdf-format

Publiceret: 09.09.2014

Om generalforsamling med jubilæumsfejring, opfyldelse af nye godkendelseskrav, succesfuldt træskjoldsprojekt, fortsættelse af AFRIpads-program, runding af den første million, antihomolovens skæbne, medlemmer på både 0 og 100 år samt Swipp som ny betalingsmulighed.

Nyhedsbrev nr. 1-2014, 11.04.2014
Download ipdf-format

Publiceret: 11.04.2014

Om jubilæer, rekorder i 2013, invitation til jubilæumsarrangement ved generalforsamling, forhøjet grænse for gavebidrag, positivt Uganda-besøg samt antihomolov mm.

Nyhedsbrev nr. 3-2013, 14.12.2013
Download ipdf-format

Publiceret: 14.12.2013

Om sponsor til det ene af de forældreløse børn, brand på børnehjemmet, forestående besøg i Uganda, gode julegaveidéer samt jubilæer i 2014.

Nyhedsbrev nr. 2-2013, 30.09.2013
Download ipdf-format

Publiceret: 30.09.2013

Om begivenhedsrig generalforsamling, nyt sponsorprogram med AFRIpads til skolepiger, indsamlingsresultat der har hjulpet forældreløse, vore rådighedspenges store nytte, jordsækprojektets store succes samt forbedret hjemmeside.

Nyhedsbrev nr. 1-2013, 10.04.2013
Download ipdf-format

Publiceret: 10.04.2013

Om rekordåret 2012, kommende generalforsamling med foredrag, veloverstået operation af Sarah, skolebygning opført gennem jordsækprojektet, menstruationsbind til 430 skolepiger samt nye danske sponsorer til skolebørn.

Nyhedsbrev nr. 3-2012, 16.12.2012
Download ipdf-format

Publiceret: 16.12.2012

Om veloverståede eksaminer for skolebørn, menstruationsbind der sikrer pigerne uafbrudt skolegang, jordsækprojektets realisering vha. fondsbevilling, indsamling til mishandlede Sarah og korruption i Ugandas statsapparat.

Nyhedsbrev nr. 2-2012, 18.09.2012
Download ipdf-format

Publiceret: 19.09.2012

Om generalforsamlinger og kontingentfastsættelse, penge til sygdomsbehandling og skolegang, efterlysning af idéer og kræfter til fondsansøgning, beretning fra medlemsrejse til Uganda: Uddeling af de indsamlede ting, besøg på skoler, på børnehjem og hos sponsorbørn samt nyt skole- og byggeprojekt.

Publiceret: 03.04.2012

Om det forgangne år, udbrud af nikkesyge blandt børn, afholdt hiv/aids- og malaria-konference, ibrugtagning af børnehjemsbygning, indsamling og medlemstur, nye gunstigere skattefradragsregler og julemandens medlemskab af foreningen.

Publiceret: 08.12.2011

Om manglende skolesponsorer, ny konference om forebyggelse af hiv/aids og malaria, forbedringer på en skole, ekstra hjælp til Sheilah og julegaveidéer.

Publiceret: 15.08.2011

Om generalforsamling, status, indtægter og udgifter 2010, fondsbevilling, børnehjemsbyggeri, ny kunstudstilling samt tørkesituation m.v.

Publiceret: 22.04.2011

Om kommende generalforsamling, begrundelse for kontingentstørrelse, tilmelding til betalingsservice, afslutning af hiv/aids-projekt, meningitisvaccinationer, byggeri hos Sheilah, efterlysning af sponsorer samt kunstudstillinger.

Publiceret: 14.12.2010

Om foreningens status 2010, faste støttebeløb til Sheilah og Mend the Broken Hearts - Uganda, støtte til hiv-projekt og nybyggeri hos Sheilah samt medlemsturen i 2012.

Publiceret: 29.09.2010

Om besøg i Uganda juni 2010, sponsorbørn, forbedrede forhold hos Sheilah, stort hiv-projekt og planer om medlemstur til Uganda 2012.

Publiceret: 15.04.2010

Om foreningens første år, snedkerprojekt og aids/malaria-konference, pigen Rakel, besøg i Uganda og kunstudstilling i Danmark.

Publiceret: 03.12.2009

Om godkendelse til skattefradrag, iværksættelse af snedkerprojekt, konference om aids og malaria samt erhvervelse af kunst.

Publiceret: 07.10.2009

Om opfyldelse af foreningens målsætninger, planer om skolebyggeri mv. i Uganda og Sheilahs bedring.

Publiceret: 21-07-2009

Om status over foreningen, ny hjemmeside, skolesponsorater og Sheilahs operation.

Webmaster: Mikkel Juul Larsen
32218 besøg på sitet.