Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda
| Forside | Projekter | Billeder | Nyhedsbreve | Kunst |
Uddannelse
Håndværk og erhverv
Landbrug
Sundhed
Hageormsprojekt
Socialt
Skolepigehjælp
Civilsamfund: Forældreløse og værger
Civilsamfund: Sårbare husstande

Sundhed

 

Sygdomsbekæmpelse står højt på dagsordenen i en egn af verden, hvor hiv/aids, malaria, tuberkulose og andre sygdomme hærger i alvorlig grad. Sundhedsprojekterne har til formål at forbedre den helbredsmæssige tilstand for lokalbefolkningen i de områder, hvor Mend the Broken Hearts - Uganda har sit virke. Dette søges opfyldt både ved forebyggelse og afhjælpning af hygiejneproblemer og sygdom. Der arbejdes med oplysning, rådgivning, sanitetsforbedringer og sundhedstilsyn i lokalsamfundene samt hjælp til hiv-testning, vaccinationer, lægekonsultation og medicinering.

 

Blandt de konkrete tiltag er en sundhedsklinik (billedet), som organisationen har etab-leret i en mindre landsby i det fattige landdistrikt Kanungu, hvor udbuddet af medicin og behandling generelt er meget sparsomt. Med klinikken i nærområdet behøver de lokale beboere ikke at gå rigtig mange kilometer til den nærmeste by for at søge hjælp. Dens tilstedeværelse har betydet, at flere får medicin og vejledning, og den har dermed fremmet sundheden blandt lokalbefolkningen betragteligt. 

 

Et vigtigt sundhedsprojekt, der er blevet muligt gennem dansk støtte, omhandler bekæmpelse af hageorm, som er en tarmsnylter, der kan føre til blodmangel og død hos små børn. Læs mere om dette projekt her.

 

Andre aktiviteter omfatter iværksættelse af vaccinationsprogrammer ved kritiske sygdomsudbrud samt støtte til diverse lægelige behandlinger - i det omfang, midlerne rækker. Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda støtter behandlingsindsatsen gennem vore halvårlige rådighedsbeløb til Mend the Broken Hearts - Uganda. I visse særlige tilfælde kan vi desuden yde direkte støtte i form af særbevillinger. 

 

Endvidere arrangeres der en årlig konference/workshop om forebyggelse af hiv/aids, malaria og andre sygdomme, ligesom der føres oplysningskampagner i lokalområder-ne. Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda yder direkte økonomiske bidrag til disse konferencer/workshops og kampagner, der er med til at bevidstgøre lokalbefolkningen om de alvorlige udfordringer og er vigtige i afhjælpningen af problemerne.   

 

Læs også om initiativet med gratis hygiejnebind til skolepiger. Det finder du her

Webmaster: Mikkel Juul Larsen