Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda
| Forside | Projekter | Billeder | Nyhedsbreve | Kunst |
Uddannelse
Lånepulje
Håndværk og erhverv
Landbrug
Sundhed
Socialt
Skolepigehjælp
Civilsamfund: Forældreløse og værger
Civilsamfund: Sårbare husstande

Uddannelse

Mend the Broken Hearts - Uganda medvirker til at forbedre indlæringsvilkårene for flere hundrede primært forældreløse børn i offentlige skoler, der desværre ikke har særlig høj standard i Uganda.

 

Derudover formår organisationen at finansiere privat skolegang for et par hundrede ligeledes forældreløse børn, både i forskolen (børnehaveklasse), grundskolen, mellemskolen og overbygningsskolen (gymnasiet). Dette er rigtig mange børn, der skal betales skolepenge for, hvilket derfor er en meget stor udgiftspost for organisationen. Man har som medlem af Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda mulighed for at sikre skolegang for yderligere et barn ved at tegne et sponsorat for et skolebarn i et af de fattigste distrikter i det sydvestlige Uganda. Læs mere om denne mulighed her. Jo flere børn og unge, der får faste skolesponsorer, desto flere midler kan organisationen disponere over til andre hjælpeprojekter.

 

Ud over at tilbyde skolegang i eksterne skoler driver organisationen også selv en række skoler, herunder forskoler og grundskoler i Mbarara-, Isingiro-, Kabale- og Kanungu-distrikterne med tilsammen over 600 elever. Flere af skolerne ligger i afsides områder, hvor organisationen dermed yder et alternativ til en meget lang og besværlig skolevej for børnene eller simpelhen ingen skolegang. Der er desuden planer om at åbne en stor, central skole i landområdet Rwentobo i Ntungamo-distriktet for lokale elever såvel som større elever under organisationens vinger fra alle de distrikter, som den er aktiv i. Den første bygning er opført - med støtte fra Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda.

 

For at forbedre indlæringsvilkårene for pigerne og dermed forbedre udbyttet af deres skolegang er der iværksat et initiativ, hvor skolepiger forsynes med hygiejnebind, så de ikke føler sig nødsaget til at blive hjemme i deres menstruationsperioder. Læs mere om dette - og hvordan du kan støtte - her

 

Foruden skolegang for børn ydes der støtte til erhvervsuddannelse for et mindre antal unge mennesker. Nogle af disse er gået ud af skolen og står uden et afsluttet forløb, som kan bringe dem i arbejde. Med en kort faglig uddannelse som f.eks. chauffør, mekaniker eller anden håndværker får de jobmuligheder og kan komme videre i deres liv. Andre er studenter, som får mulighed for et tage videregående uddannelser. Det er dem, som udviser et særligt engagement og har gode evner. Der kan f.eks. være tale om uddannelser inden for handel og erhverv eller sundhed - enkelte endda på akademisk niveau.

 

Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda støtter i muligt omfang de erhvervsrettede uddannelser, typisk i form af lån. Et godt eksempel er en ung pige, der har fået en uddannelse som laborant og nu arbejder på et hospital. Med sine faglige kompetencer yder hun samtidig en stor hjælp på organisationens børnehjem hos Sheilah Ampaire i Mbarara, hvor hun selv er opvokset. Hun tilbagebetaler lånet til børnehjemmet, hvor pengene så hjælper andre af de unge med at få uddannelse. I dette konkrete tilfælde stammer uddannelsespengene fra en særlig bevilling fra Medarbejdernes Honorarfond i Novo Gruppen.

I andre tilfælde ydes uddannelseslånet af sponsorer, som ønsker at fortsætte med at støtte deres sponsorbarn, efter at han eller hun er blevet student. Den unge betaler lånet tilbage til den ugandiske organisation, når han eller hun begynder at tjene penge, og andre unge kan dernæst låne til en uddannelse.

Dette koncept er i 2017 blevet sat i system med oprettelsen af en egentlig pulje, hvorfra udsatte unge kan låne penge til praktiske erhvervsuddannelser eller kortere videregående uddannelser. Uddannelsespuljen er etableret med startkapital fra Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda. Læs mere om ordningen her.

 

Endelig sørger Mend the Broken Hearts - Uganda også for forskellige tilbud til voksne, der skal forbedre deres evner til at ernære sig selv og deres familie. Det drejer sig blandt andet om læse- og skrivekurser for analfabeter samt erhvervsfaglige uddannelser. Organisationens egen kunstskole i Kabale er et meget succesfuldt eksempel på en faguddannelse målrettet unge voksne ligesom f.eks. snedkerprojektet.

 

Mange af de mennesker, der tilgodeses med støttet uddannelse, gør sideløbende og efterfølgende et vigtigt stykke arbejde for organisationen.

 

Klik på de små billeder for at se dem i større format 

Webmaster: Mikkel Juul Larsen