Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda
| Forside | Projekter | Billeder | Nyhedsbreve | Kunst |
Om foreningen
Vedtægter
Resultater
Omtale af foreningen
Mend the Broken Hearts - Uganda
Generalforsamling
Bestyrelse
Kontakt
Medlemskab
Barnesponsorat
Gavebidrag
Betalingsservice

Om foreningen

 

Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda blev stiftet den 13. juni 2009. Baggrunden for oprettelsen af foreningen er et mangeårigt samarbejde med nød- og selvhjælpsorga-nisationen Mend the Broken Hearts - Uganda, der har sit virke i det sydvestlige Uganda og er stiftet på rent lokalt initiativ. Stifterne af Støtteforeningen har fulgt den ugandiske organisation siden begyndelsen, ligesom flere har besøgt den mindst én gang og erhvervet et godt kendskab til forholdene i Uganda.

 

Støtteforeningens formål er at fremme overlevelse, beskyttelse og udvikling af mennesker, der er hårdt ramt af fattigdom eller tragedier i familien eller samfundet, i Uganda. Formålet opfyldes primært ved økonomisk støtte til Mend the Broken Hearts - Uganda, som du kan læse mere om her.

 

Du kan se nogle af Støtteforeningens konkrete resultater her.

 

For tiden har Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda godt 315 medlemmer, hvoraf godt 100 endvidere yder bidrag ud over kontingentet (december 2017). Foreningen er medlemsstyret via generalforsamlingen, mens bestyrelsen varetager den daglige drift. Læs mere om foreningens opbygning i vedtægterne, som du finder her.

 

Foreningen er registreret ved Erhvervsstyrelsen med CVR/SE-nummer 32183964 og er godkendt hos SKAT, så donationer er fradragsberettigede[1] for giveren.

 

Du kan støtte foreningens arbejde og medvirke til at opnå flere og større resultater ved at tegne et medlemskab for kun 25 kr. og/eller overføre et valgfrit gavebeløb til foreningens bankkonto 6845 0001340142 eller MobilePay-nummer 82393. Der er også mulighed for at sponsere skolegang for et barn.

 

Kontaktoplysninger finder du her.

  1. ^ Samlede årlige gavebeløb op til 15.900 kr. til godkendte foreninger trækkes automatisk fra i skat på årsopgørelsen, hvis du har oplyst dit CPR-nummer til foreningen.
Webmaster: Mikkel Juul Larsen